Polowanie w Niemczech


W tym kraju oferujemy przede wszystkim polowania indywidualne na kozły i dziki,które odbywają się główniw na terenach leśnych i gruntach rolnych.Nasze rewiry mają od 5.000 do 14.000 hektarów. Myśliwi zazwyczaj polują  z ambony, a większość obszarów łowieckich znajduje się w północnych Niemczech. Jeden z naszych rewirów leży około 60km na południowy wschód od Rostoku,a drugi około 60km na południowy wschód od Lubeki. Najlepszym czasem polowań na kozły jest pierwsza połowa maja (1 do 15 maja), gdy drzewa nie mają jeszcze zbyt wielu liści i jest dobra widoczność. Każdy polujący ma do swojej dyspozycji co najmniej 100-200 hektarów lasu, a na jednym obszarze ,w tym samym czasie, może polować 8 myśliwych.Po dotarciu na obszar polowań,niemiecki leśniczy zawozi myśliwego do rewiru i wskazuje miejsce, gdzie można polować .

 

Antal besřgende: 20167 | Copyright Aurora Jagtrejser ©